Oranjedijk 17, IJzendijke
Postbus 453, 4530 AL Terneuzen
KvK Terneuzen 21019751
+31 (0)117 348 653
info@puype.nl
Home
wie zijn we
 
 
wat doen we
 
 
referenties
 
 
waar bereikbaar

Referenties

AES Elsta

Elsta is één van de grootste warmtekrachtcentrales van Nederland, gevestigd naast het Dow-terrein in Terneuzen.

Puype en Partners ontwikkelde een community relations programma voor ELSTA en organiseerde de officiële opening en een open dag.
naar boven

Business Park Terneuzen

Business Park Terneuzen huisvest bedrijven op een groot bedrijventerrein aan de rand van het centrum van Terneuzen. Diverse diensten worden door diverse bedrijven gedeeld, met alle voordelen.

Puype en Partners ontwikkelde een huisstijl voor het organisatie-onderdeel dat zich toespitst op de diensten en faciliteiten.
naar boven

Curamus

De Stichting Curamus bestaat uit verpleeghuis en woonzorgcomplex De Blaauwe Hoeve in Hulst en woonzorgvoorziening De Lange Akkers in Koewacht.

Puype en Partners ondersteunt Curamus bij communicatievraagstukken, huisstijlontwikkeling en werving.
naar boven

De Feyter Terneuzen

De Feyter is al bijna vijftig jaar een begrip in machinebouw, trillingsmeting, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van speciale machines.

Puype en Partners verzorgde voor hen perscontacten en realiseerde een bedrijfsbrochure.
naar boven

DELTA

DELTA is het Zeeuwse energiebedrijf dat naast elektriciteit en gas ook water en kabeldiensten aanbiedt. Het bedrijf is ook actief op het gebied van afvalverwerking.
Sinds de liberalisering van de energiemarkt is er marktwerking en dus concurrentie.
DELTA communiceert intensief met haar omgeving en benut daarvoor onder andere het relatiemagazine DELTA Signalen. Wij verzorgden de samenstelling, redactie en productiebegeleiding van dit blad.
naar boven

Dow Benelux

Dow Benelux, gevestigd in Terneuzen, is de grootste vestiging van The Dow Chemical Company buiten de Verenigde Staten. In Terneuzen werken ruim 2.200 medewerkers.

Puype en Partners verzorgt op dit moment de maandelijkse veiligheidskrant WerkWijs en realiseert veiligheidsposters. Ander werk dat we voor Dow verzorgden: redactie en coördinatie van huis-aan-huis magazine Dow Magazine, redactie Dow Intranet, website en kabelkrant en realisatie van persberichten, jaarverslagen en video's.
naar boven

Gemeente Sluis

De gemeente Sluis heeft een herindelingstraject achter de rug. De gemeente bestaat uit de voormalige gemeenten Oostburg en Sluis-Aardenburg.

Tijdens en na het herindelingsproces hebben we de afdeling Communicatie ondersteund in de vorm van detachering. Ook is meegewerkt aan de samenstelling van een raadsprogramma en zijn advieswerkzaamheden verricht op het gebied van personeelswerving en organisatie. Bovendien hebben we middels diverse workshops het ambtelijk apparaat ondersteund bij de ontwikkeling van de visie.
naar boven

Gemeente Terneuzen

De gemeente Terneuzen, met 55.000 inwoners, bestaat uit de oude gemeenten Terneuzen, Axel en Sas van Gent.

Wij hebben van juli 2001 tot en met 1 januari 2003 het herindelingsproces communicatief begeleid. Daarna zijn diverse communicatie-advieswerkzaamheden uitgevoerd. Onze activiteiten in dat traject varieerden van strategische beleidsadvisering op bestuurs- en directieniveau tot de redactie van de website, interne elektronische nieuwsberichten, informatierubrieken en beleidsdocumenten.
naar boven

GGD Zeeland

De GGD Zeeland is de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst voor burgers van en organisaties in de provincie Zeeland. Ze bevordert en beschermt de gezondheid van de Zeeuwse bevolking.

Puype en Partners heeft een imago-onderzoek verricht en een meerjarencommunicatieplan opgesteld voor zowel de in- als externe communicatie. We adviseerden onder andere de directie en voerden eindredactie van de internetsite. Bovendien hebben we werkoverleg gestructureerd en geadviseerd bij de introductie van intranet.
naar boven

Hap De Honte

De Hap De Honte is een huisartsenpost voor Midden en Oost Zeeuws-Vlaanderen. Als één van de eerste huisartsenposten in Zeeland is er een professionele organisatie uitgebouwd met een goede score op klantentevredenheid.

Puype en Partners adviseert en ondersteunt de Hap De Honte bij communicatievraagstukken en voorlichting aan een breed publiek. We maken folders, posters, telefoonstickers, flyers en personeelsadvertenties. Ook begeleiden we de realisatie van www.huisartsenpostzvl.nl
naar boven

Horeca Nederland

De afdeling Kanaalzone van Horeca Nederland introduceerde in 2000 het zogenaamde rode-kaartensysteem in de binnenstad van Terneuzen. Onder het motto 'veilig uitgaan in Terneuzen' wil de horeca daarmee grenzen stellen aan wangedrag en overlast in het uitgaansleven.

Wij verzorgden de media-begeleiding rond de introductie van het gele- en rodekaarten systeem. Wij zorgden voor persberichten en uitnodigingen voor de pers en adviseerden woordvoerders hoe ze hun boodschap duidelijk en efficiënt konden overbrengen.
naar boven

Morres

Morres is een groot meubelbedrijf met vestigingen in Hulst en Deventer. Bij Morres werken ruim zeshonderd mensen. Het bedrijf kreeg in 2001 te maken met een reorganisatie en de opzet van een nieuwe winkelformule. De omschakeling had ingrijpende gevolgen voor het personeel.

Wij hebben Morres geholpen alle veranderingen op een zo goed mogelijke manier te communiceren. Niet alleen naar het personeel en het thuisfront, maar ook richting overheden, vakbonden, media en personeelsvertegenwoordigers.
naar boven

Notariskantoor Seijdlitz Loof Segers & Vroome

Notariskantoor Seijdlitz Loof Segers & Vroome is gevestigd in Terneuzen.

Puype en Partners verzorgde de officiële opening van het nieuwe pand inclusief uitnodiging en persaandacht.
naar boven

Oostinga Hage Ammerlaan Notarissen

Oostinga Hage Ammerlaan Notarissen is een notariskantoor in Goes.

Puype en Partners organiseerde een receptie inclusief uitnodigingskaart, realiseerde een bedrijfsbrochure, de website www.dedrienotarissen.nl en verzorgde perscontacten.
Ook introduceerden we er de Sociocratische Kringorganisatie Methode.
naar boven

Outokumpu Stainless

Outokumpu is een dynamische internationale groep in metalen en technologie.
Het is één van 's werelds grootste producenten van roestvast staal, met vestigingen in meer dan twintig landen. Bij Outokumpu Stainless op de Axelse Vlakte werken ruim 130 mensen.

Puype en Partners werkt met Outokumpu Stainless aan het personeelsblad 'NieuwStaal' (van redactievergadering tot productiebegeleiding, 4 maal per jaar) en veiligheidsbevorderende campagnes (ontwikkelen strategie en uitvoering (veiligheidsmascotte, poster, flyer, video).
Verder werken we samen aan een bedrijfsbrochure, persberichten, persconferenties, personeelsadvertenties en de organisatie van evenementen.
naar boven

RGC

Om de Zeeuws-Vlaamse patiënt de best mogelijke psychiatrische zorg te bieden, werken de stichtingen Emergis en ZorgSaam nauw samen in het Regionale Geestelijke gezondheidszorg Centrum Zeeuws-Vlaanderen (RGC).

Puype en Partners ondersteunt het RGC bij haar communicatie naar cliënten en relaties door het magazine 'RGC info' te realiseren. Daarnaast is www.rgc.nl online gebracht.
naar boven

Rijkswaterstaat Zeeland

Onder het motto 'Vertrouwd met water, vooruitstrevend in verbindingen', werken het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat Zeeland aan de duurzame bescherming tegen het water en aan veilige verbindingen van internationale kwaliteit.

Puype en Partners verzorgde onder andere folders, een OR-verkiezingskrant en detacheerde een medewerker in het kader van het inrichten van een website.
naar boven

Rozenoord

Tijdens de nieuwbouw van verzorgingshuis Rozenoord in Sluis realiseerde Puype en Partners een nieuwsbrief. Verder hebben wij geadviseerd en geassisteerd bij de organisatie van de officiële opening en een open dag.


naar boven

SVRZ

SVRZ bestaat uit acht Zeeuwse zorginstellingen (verpleeghuizen en woonzorgcentra). SVRZ richt zich op professionele 24-uurs zorg, afgestemd op de (wijzigende) behoeften en wensen van de ouder wordende mens.

Puype en Partners adviseert en ondersteunt SVRZ bij communicatievraagstukken en personeelswerving. Daarnaast wordt de redactie van een huisblad ondersteund. Puype en Partners leverde bovendien presentatiestands, diverse folders en bewegwijzering. Tevens ondersteunden we bij het opstellen van een introductieplan voor intranet.
naar boven

TSO

In opdracht van TSO ontwikkelde Puype en Partners een plan voor werving van specifieke doelgroepen zoals herintreders en tweede kanshebbers (met o.a. het zorgpromotieteam). Puype en Partners stelde bovendien een communicatieplan voor de interne en externe communicatie van TSO op.
naar boven

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen

Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen zorgt voor veilige dijken en duinen, voldoende zoetwater op een gewenst peil, de kwaliteit van het oppervlaktewater en veilige polderwegen.

Puype en Partners verzorgt de jaarlijkse informatiekrant Waternieuws die huis aan huis in Zeeuws-Vlaanderen wordt verspreid. Bovendien verzorgen we de speciale Waternieuws-uitgave waarin de vierjaarlijkse verkiezingen worden belicht.
naar boven

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

De Regionale Zeeuwsch-Vlaamse Woningbouwvereniging en de Algemene Woningstichting Zeeuwsch-Vlaanderen gaan op in een nieuwe organisatie onder de naam Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Samen hebben zij in Zeeuws-Vlaanderen 6500 woningen in beheer.
Beide corporaties besloten een populaire versie van het jaarverslag in de vorm van een woonmagazine te laten verschijnen. Wij bedachten het concept en de thema's en verzorgden de redactie en productie van het magazine van het begin tot het eind.
Bovendien organiseerden wij een symposium voor Woongoed.
naar boven

Yara Sluiskil

In de fabrieken van Yara Sluiskil worden hoogwaardige stikstofhoudende meststoffen (kunstmest) geproduceerd. Puype en Partners verzorgde ter ere van het 75-jarige bestaan een populaire versie van het jaarverslag dat huis aan huis in de Kanaalzone is verspreid.
naar boven

ZorgCuisine

ZorgCuisine levert kwalitatief hoogstaande maaltijden en maaltijdcomponenten aan instellingen in de zorgsector.

Puype en Partners ontwikkelde een communicatieplan voor de introductie van ZorgCuisine en realiseerde de huisstijl, nieuwsbrieven, persberichtgeving, een huis-aan-huis magazine, de officiële opening en een open dag.
naar boven

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

De Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit Thuiszorg en Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen en de woonzorgcentra Coensdike en Emmaus. Gezamenlijk doel is alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen goede gezondheidszorg te bieden. Dankzij de inzet en het enthousiasme van meer dan 2300 medewerkers kan kwaliteitszorg worden gegarandeerd.

Puype en Partners verzorgt het Magazine ZorgSaam, een huis-aan-huis relatieblad dat driemaal per jaar verschijnt. Verder verzorgen we persbegeleiding, arbeidsmarktcommunicatie (campagnes en personeelsadvertenties), advisering omtrent crisiscommunicatie, huisstijl, begeleiding van de website, evenementen en communicatie rond fusie en reorganisaties.
naar boven